Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

ÅRSMØTE JIF FOTBALL TORSDAG 14. MARS KL. 1900

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 7. Feb 2024

JIF FOTBALL AVHOLDER ÅRSMØTE TORSDAG 14. MARS. KL. 1900 PÅ KLUBBHUSET.

Saker som ønskes behandlet må være sendt inn innen 1. mars til admin@jif.no.

For å være stemmeberettiget må du være medlem i JIF Fotball. Kontingenten må være betalt innen 14. feb.2024 for 2024

Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelige ved henvendelse til  admin@jif.no fra 7. mars 2024.

SAKSLISTE:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 3. Valg av dirigent.
 4. Valg av protokollfører.
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 6. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 7. Styrets årsberetning.
 8. Regnskap. Økonomisk beretning og kontrollutvalgets og revisors beretning.
 9. Fastsettelse av medlemskontingent.
 10. Budsjett 2024
 11. Innkomne forslag. (må være mottatt seinest 2 uker før årsmøte).
 12. Valg: a) styreleder

           b) Nestleder

           c) Styremedlemmer  + 1 varamedlem.

           d) Kontrollutvalg: 2 medlemmer, 1 vara.

           e) Valgkomite:  2 medlemmer, 1 vara          


1 Kommentar

Kommentarer

 • Tom Erik Rozmara Frydenlund

  Hvorfor må man sende epost til Jevnaker IF-Fotball for å få dokumenter og ikke fra det området som er på hjemmesiden for slikt. Det er lagt ut før slik at det er lett tilgjengelig for flest mulig?

  Her ligger flere årganger slik at man kan se på faktisk utvikling.

  Må jo bli mye mer administrasjon å sende ut enkeltvis til de som etterspør samtidig som forsinkelser kan gjøre at man sliter med tidsfrister som er krav.

  https://fotball.jif.no/next/p/5...

  24 februar 2024

Logg inn for å skrive en kommentar.