Kvalitetsklubb nivå 1

Alle klubber kan bli kvalitetsklubb. Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at klubben kan tilby aktivitet med kvalitet.


Jevnaker IF Fotball ble sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 29.mars 2019. Norges Fotballforbund (NFF) har siden den gang revidert sitt kriteriesett, og klubben jobber med resertifisering etter nytt kriteriesett sommeren 2024.

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.


For mer informasjon vedrørende NFF Kvalitetsklubb, trykk her.