Foresatte

1 Bakgrunn

Jevnaker IF Fotball er en breddeklubb med ca 300 medlemmer som har et seniorlag i 4.divisjon i tillegg til barnelag og ungdomslag med både jenter og gutter.

Det koster å drive en fotballklubb. Derfor baserer klubben seg på bred deltagelse fra foresatte som deltar i klubbens arbeid uten å motta lønn. Uten foresattes innsats er det ikke mulig å drive fotballklubben på et lite sted som Jevnaker. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at vi i Jevnaker IF Fotball har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være.

 

2 Roller rundt laget

Foresattes første møte med klubben skjer når barnet starter med Lek med ball som 4-5 åring. De foresatte fordeles i roller rundt laget, som er;

 • Trener
 • Lagleder
 • Leder for sosiale aktiviteter (dugnader mm)
 • Kampvert

 

Når alle foresatte deltar, vil det bli flere på hver av gruppene overfor. Det betyr at ingen blir ansvarlig alene, men som gruppe. Gruppen kan gjerne rullere på ansvaret i årene fremover.

Klubben vil gi kort opplæring for alle gruppene slik at alle skal føle seg trygge i rollen som aktiv foresatt i klubben. Opplæringen skjer kort tid etter oppstart i klubben.

 

3 Roller i klubben

Klubben har behov for å fylle roller i klubbdriften utenfor selve laget også, herunder

 • Styremedlem
 • Utvalg
 • Trener
 • Dommer
 • Annet

 

Uansett hvilken rolle som bekles, vil det bli gitt opplæring i form av kortere kurs i klubbens regi. Dette for å sikre at den enkelte føler seg trygg i rollen og at driften skjer innenfor klubbens rammer.

Kanskje du har erfaring og/eller bakgrunn fra utdanning eller et yrke? Klubben er alltid interessert i personer med adekvat bakgrunn – og det er plass til alle i klubben!

  

Spillere

Det er mange oppgaver i klubben som passer for ungdom, enten man er spiller, har avsluttet som spiller, eller bare er med i gutte-/jentegjengen.

Roller som er aktuelle er;

 • Utvalgsmedlem (data/IT/anlegg/arrangement/økonomi, kampavvikling etc)
 • Trener, assistenttrener (Grasrottrener 1-4)
 • Lagleder
 • Dommer (klubbdommer og assistentdommer)
 • Styremedlem (må være fylt 15 år)

 

Etter gjennomført arbeid i klubben vil du få en attest som reflekterer utdanningen, arbeidet og erfaringen som er gjort i klubben. Denne attesten kan være et positivt vedlegg på en søknad om utdanning eller jobb utenfor klubben seinere.

 

Uansett hvilken rolle som bekles, vil det bli gitt opplæring i form av kurs i klubbens regi. Dette for å sikre at den enkelte føler seg trygg i rollen og at driften skjer innenfor klubbens rammer.

Kanskje du har spesiell erfaring og/eller bakgrunn som du ønsker å bidra med i klubben? Husk at klubben alltid er interessert i motiverte personer med forskjellig bakgrunn som ønsker å bidra i klubben – og det er plass til alle!

 

Som utdannet og tilsatt trener i klubben får man lønn. Utdannede dommere mottar dommerhonorar for hver kamp de dømmer.

 

Det å drive idrett eller administrere idretten er et eget yrke. Etter utdanning eller arbeid i klubben kan du søke deg til utdanning og jobb, som for eksempel;

 • Idrettslinja på videregående
 • Master i Idrettsvitenskap (inkl UEFA B)
 • Trenerkurs
 • Dommerkurs
 • Jobb i klubb/toppklubb
 • Jobb i fotballkrets
 • Jobb i Norges Fotballforbund.

 

Det kan også gi deg fordeler ved søknad/opptak til politiet, læreryrket eller Forsvaret.

Det er utrolig mange muligheter.

Klubben bistår gjerne i valg av utdanning eller frivillig arbeid i klubben.