Fair play er et samlebegrep for klubbens verdiarbeid, og handler om det som skjer på og utenfor banen. Dette skal prege aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fotballarenaen er en arena hvor man skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Alle kamper skal ha en god og trygg ramme, og alle har et ansvar for at kampen skal bli en god opplevelse for alle involverte. Det er viktig å ha gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere, foreldre og publikum.

Spiller-, trener-, og foreldrevett er sentralt for at alle skal få en god og trygg fotballopplevelse.