Rutine for politiattest for Jevnaker IF Fotball

Bakgrunn

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 
Ansvarlig for attester  Jevnaker IF Fotball

Det er Tor Haug som er ansvarlig for politiattestene i klubben. Han er klubbens administrativ leder.
E-post: admin@jif.no.

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 
Hvem skal fremvise politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

I vår klubb vil dette innebære at følgende grupper skal fremvise politiattest:

 • Trenere
 • Lagledere
 • Styremedlemmer

Ferdig utfylt attest fra klubben hentes her:

Bekreftelse formål politiattest 


Elektronisk søknad:    

 1. Fyll ut "Bekreftelse på formål med politiattest", den er ferdig signert og bekrefter hvorfor du har behov for en politiattest. 
 2. Gå inn på politiets nettside og fyll ut nettsøknaden. Trykk på «Gå til elektronisk søknad om politiattest». I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du "Frivillig organisasjon" på begge. Under "Legg ved bekreftelse på formål" laster du opp det utfylte følgebrevet. 
 3. Politiattesten blir sendt hjem til din adresse eller til din digitale postkasse hvis du har opprettet det. 
 4. Når du mottar politiattesten viser du denne til Tor Haug som er administrativ leder, evt. sender den pr. post.
  Attesten kan også sendes pr. e-post til admin@jif.no.  
 5. Administrativ leder kontrollerer at svaret fra politiet viser til de korrekte hjemlene i straffeloven. 
 6. Administrativ leder sender fremvisningsdato forløpende til medlemsansvarlig (medlem@jif.no) som legger denne datoen inn feltet «Politiattest fremvist»-feltet i medlemssystemet. Attesten skal så gis tilbake til deg eller slettes hvis den er levert elektronisk. 


Søkere under 18 år og andre som vil søke manuelt 

 1. Fyll ut "Bekreftelse på formål med politiattest" og skriv det ut.   
 2. Fyll ut søknadsskjema som du finner på politiets nettside,  . Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.  
 3. Legg ved kopi av legitimasjon
 4. Send begge skjemaene og kopi av legitimasjon til:

  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

         
 5. Følg samme prosedyre som for elektronisk søknad, punkt 4. 


Presisering

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.