Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

JIF FOTBALL - LIKE MULIGHETER FOR ALLE

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 30. Mai 2023

JIF FOTBALL ønsker å synliggjøre det samfunnsansvaret vi har og ønsker å ta. Ved etablering av gode rutiner internt og med det offentlige, vil vi i større grad kunne tilrettelegge for at flyktninger, nybosatte og økonomisk vanskeligstilte, lettere blir inkludert i idretten. Terskelen for å være med må være så lav som mulig. Det betyr bl.a. at manglende økonomi til å betale treningsavgift/medl.avgift, fotballskoler, cuper etc ikke skal være til hinder for å starte med fotball. Målsettingen må være å få med flest mulig uavhengig av økonomi eller andre grunner. Konkret betyr dette at familien får informasjon fra det offentlige om hvordan og hvor de kan søke om fritak for treningsavgift, deltagelse på fotballskolen etc. Det offentlige kan formidle kontakt direkte eller familien kan gjøre dette selv. Dette gjøres til: admin@jif.no som er kontaktleddet i JIF Fotball. 

Internt i JIF Fotball så vil de som er nærmest spilleren som trener/lagleder ha best kjennskap til  forholdene på eget lag.  Disse har da kjennskap til at klubben ønsker å bistå/tilrettelegge for at de som har økonomiske utfordringer, blir fulgt opp. Dette formidles da til admin@jif.no som følger opp dette videre. Dette kan være bistand til treningsavgift, deltagelse på Fotballskolen, div utstyr til trening osv.  Det er viktig å presisere at dette blir behandlet konfidensielt.                                                                                                    Er det f.eks. flyktninger som ønsker å spille fotball på Jevnaker, sendes henvendelsen til admin@jif.no som formidler kontakt videre til  lagleder/trener til årsklassen vedkommende tilhører. 

På alle foreldremøter til lagene skal det informeres om hvilke rutiner klubben  har på dette.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.