Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

H(B)ALLEN ER LAGT DØD

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 28. Nov 2022BEKLAGER BARN OG UNGE I JEVNAKER

Vi fikk det ikke til.

Etter beslutningen i kommunestyret om å si nei til Flerbrukshall og nytt garderobebygg (ingen som nevnte noe om det. Kun flerbrukshall) så går våre tanker til alle barna og ungdommene i Jevnaker som går glipp av en investering for fremtida.

En ting skal adm. Og politikerne i Jevnaker ha.  De skal IKKE ha på seg at de ikke er tydelige og skaper falske forhåpninger. De var klare på at det var bare å GLEMME hallprosjekter i overskuelig fremtid. Det skulle ikke skapes falske forhåpninger der i gården.  Fint å kjenne på at initiativet og drømmene er tatt fra oss. (Alltid lært at du ikke skal ta fra barna drømmene sine). Det er ingen vits å prøve å få med Jevnaker kommune på noe spleiselag. Takk for den.

Ja selvsagt skal vi glemme det. Vi som har jobbet med dette prosjektet i over 2 år og lagt ned flere hundre timer med dugnadsarbeid, vet vår besøkelsestid. Det finnes ikke luft igjen i ballen. Ballen er lagt død. Det er ikke luft igjen i pumpa en gang.

Alt er selvsagt begrunnet med økonomi. Prioriteringen er Ungdomsskolen hvor det skal utredes hva som skal gjøres. Det er sikkert noen konsulenter som skal gjøre dette arbeidet. De jobber ikke på dugnad. Ellers er det eldrebølgen og JORS som skal prioriteres.

Ingen er imot disse sakene. Det som da skjer er at disse prosjektene settes opp mot hverandre. Hvordan kan da en ikke lovpålagt flerbrukshall og nye garderober prioriteres fremfor skole og eldreomsorg.? Det vil ALLTID være den tapende parten.

Vi har skjønt tegninga lenge. Vi har hverken fra administrasjonen eller hos politikere fått følelsen av at dette er ønskelig å få til. Vi ville ikke gi opp allikevel da vi fikk så mange positive tilbakemeldinger på prosjektet både fra Idrettskrets og NGT.  I tillegg fikk vi tildelt rekordtilskudd til prosjektet fra Sparebankstiftelsen JLN med 12 mill.. De så virkelig nytten og muligheten til et gigantisk løft for barn og unge på Jevnaker. Med spillemidler bekreftet fra kulturdep., ble det igjen en ca. 15 mill. i utgift på Jevnaker kommune. Det mente vi i prosjektet var en billig utgift for en betydelig investering i nærmere 1000 barn og unge på Jevnaker. Dette ville kommunen ha spart inn ved at kommunen ville bli en mer attraktiv kommune å bosette seg i (Yngre familier ser på barnas fritidstilbud.) og vil bidra til å øke bosettingen av nto. Skattytere = utgift til inntektservervelse.

Jevnaker har i Ungdom og Fritid i prosjektet Kultur for framtida satt opp et stort behov for flere møteplasser for barn og unge og nye aktivitetstilbud i både kommunal og frivillig regi.  Vi i JIF Fotball så for oss mange muligheter med nytt Garderobebygg og ny hall. Dette ville gjøre Jevnaker stadion til en enda større møteplass for alle aldersgrupper.

Som et eks. på hvordan fotballen tar et stort samfunnsansvar og har vi startet opp JIF E-sport. Dette skal være et tilbud til barn og unge i Jevnaker som ønsker seg et fellesskap rundt dette med Gaming. Mange slutter med fotball og idrett i ungdomsårene. Da kan dette være et godt alternativ. Vi har opprettet et Gaming senter på klubbhuset. Sist helg arrangerte vi en Event hvor 40 var påmeldt. Det var bare 10,11 og 12 åringer. Men klubbhuset er allerede for trangt og vi TRENGER STØRRE PLASS.

HVILKEN ROLLE SPILLER IDRETTSANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET?

Vista Analyse har i 2022 gjennomført en analyse som viser at: Mangelen på idrettsanlegg er den største begrensningen for deltagelse i fysisk aktivitet blant barn og unge. Studiene viser at gode fysiske aktiviteter som ung fortsetter i voksen alder. Ungdom fra familier med god økonomi og utdanning har mindre frafall. En investering i Idrettsanlegg (ref flerbrukshall) gir 3 ganger tilbake til samfunnet. (15 mill. fra Jevnaker kommune gir 45 mill. tilbake til kommunen) Dette kommer av at brorparten av nytten oppstår som følge av arbeidsgevinster. Økt deltagelse i arbeidslivet, økt arbeidstilbud til de som er i arbeid. Økt produktivitet og mindre sykefravær.

Men dette gir også klare folkehelsegevinster. Jevnaker ligger over landsgjennomsnittet på flere områder når det gjelder helsetilstand. Det gjelder både ift fysiske og psykiske sykdommer. Fedme ligger over landsgjennomsnittet både når det gjelder barn, ungdom og voksne. Jevnaker har også høyere andel av befolkningen som «tilhører» lavinntektsfamilier. Når en vet at deltagelsen fra disse er lavere enn ellers i befolkningen og frafallet er større, er det ekstra viktig å få med disse i aktiviteter og «beholde» de lenger i miljøet.

Det er mange fine ord som står nedskrevet i Jevnaker kommunes planer når det gjelder barn og ungdom. Disse har prioritet og er satsningsområdet i kommunen. I perspektivmeldingen står det at Jevnaker kommune i større grad skal drive forebygging.!!!!!Når en ser på dette i et folkehelseperspektiv/hvilken betydning anlegg har og hvilke prioriteringer kommunen har i sine planer, er det vanskelig å se begrunnelsen for avslaget. «Vi har dessverre ikke råd».

Vi er overbevist om at  «samfunnsregnskapet» i Jevnaker på sikt hadde gått i pluss.  En analyse av selskapet Vista viser at et ungt liv i utenforskap ikke bare gir stort tap for den enkelte, men for hele samfunnet. Det samfunnsmessige tapet ved at en 19 åring står utenfor arbeidslivet frem til 62 år, utgjør 15,9 mill.

FOTBALLENS BEHOV:

Banekapasiteten er sprengt på vinter, høst og vår. De yngste lagene får ikke plass på kunstgressbanen. Hva er alternativet vårt? Begrense antall spillere vi kan ta imot? Si nei til spillere som ønsker å spille for klubben vår? Vente med å tilby aktivitet til sommeren? Vi er «dessverre» i en situasjon hvor mange ønsker å spille fotball hvor bl.a. mange flyktninger etterspør denne aktiviteten. Men selvsagt strekker vi oss langt for å tilby aktivitet og prøver å finne løsninger. Men vi som jobber med dette daglig vet at dette er svært vanskelig.  En fotball hall hadde løst hele problemet vinter, vår og høst.

DETTE HANDLER OM PRIORITERING AV BARN OG UNGE – IKKE DÅRLIG ØKONOMI

I Økonomiplan for Jevnaker kommune 2022-2025 står det at kommunen har noen målsettinger som bl.a.

Mål:   Driftsresultat på 1,75% innen 2025. Årsresultat 2021: 7,6%!!! Eller 45 mill.

Mål: Disp. fondet utgjøre minst 10% av bto. driftsinntekter: Disp. fondet utgjør nå  nærmere 100 mill.  Dvs 16,6%. Betydelig over våre nabokommuner og snittet for landet.

I utgangspunktet har Jevnaker kommune nå kommet i en økonomisk situasjon som er endret fra tidligere og som gjør at HANDLINGSROMMET ER BETYDELIG STØRRE. 

 Ved å bruke 33% av overskuddet  for 2021 fra disp. fondet ville Jevnaker fått en NY FLERBRUKSHALL OG NYTT GARDEROBEBYGG OG KOMMUNEN FULGT OPP SINE EGNE PLANER  MED «FRA ORD TIL HANDLING».Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.