Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

JIF FOTBALL IDRETTFRITIDSORDNING (IFO)

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 27. Apr 2021

JIF Fotball har planer om å starte en IdrettsFritidsOrdning (IFO) for gutter og jenter i 5 - 7 klasse. (De som begynner i disse klassene fra høsten av i 2021.)

Foreløpig er det 2 dager pr. uke for disse alderstrinnene.  Er interessen stor nok vil vi kunne utvide tilbudet til å gjelde flere dager og evnt. også utvide med flere årstrinn.

Vi vil legge vekt på forskjellige typer aktiviteter alt avhengig av årstid. Aktivitetene vi vil tilby vil være:

Turn, fotball, håndball, friidrett, ski, skøyter, turer i skog og mark, E-sport osv.

Det vil være et pedagogisk opplegg ivaretatt av utdannende idrettslærere. Der vi selv ikke har god nok faglig kompetanse, vil vi innhente dette.

Vi vil legge vekt på sunt kosthold og det vil være 1 måltid pr. dag.

Frivillig leksehjelp vil tilbys.

For elevene som går på Toso skole vil vi ha en buss/taxi ordning, slik at elevene blir hentet etter skoleslutt.

For elevene på Bergerbakken skole vil elevene bli hentet av IFO ansatte og gå til Jevnaker stadion.

Det kan også opplyses om at vi har hatt nær kontakt med Jevnaker kommune som ser positivt på en evnt. Etablering av IFO.

Spørreskjema er levert ut til de nåværende 4-6. klassene på skolene, samt at svarskjema legges ved lenger nede i artikkelen. Vi håper dere kunne besvare denne undersøkelsen så snart som mulig da det er DEN tilbakemeldingen som vil være avgjørende for om vi skal starte dette tilbudet eller ikke. Det er også fint om du svarer selv om det ikke er aktuelt å melde på barnet. Vi tar sikte på oppstart av IFO rett etter skolestart i 2021. 

Spørsmål kan rettes til: Mads Kleiv tlf. 99363658 eller mail: mads.kleiv@hotmail.com

Tor Haug tlf. 41620229 eller mail: admin@jif.no

KLIKK HER FOR SVARSKJEMA: Spørreundersøkelse IFO
Her kan du helt enkelt svare med bruk av nummer på spørsmål + graden av viktighet (1-6), som f.eks. 1 - 6, 2 - 4 etc. på en mail til ADMIN@JIF.NO


Takk for at du svarer på forespørselen vår.

 

SVARFRIST: MANDAG 10. MAI.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.