ÅRSMØTE JIF ALLIANSE

Postet av Styret den 3. Mai 2021


Årsmøte JIF Allianse avholdes på klubbhuset

onsdag 26. mai kl. 1900.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 12. mai.

Styret.