Innmelding JIF E-Sport

Ved spørsmål; se nettsidene våre eller ta kontakt på esport@jif.no


Innmelding til JIF E-sport

Personopplysning

Fyll inn deres fullstendig navn

dd.mm.yyyy

Vil bli registrert som epost kontakt

Fyll inn tetefon nummer


Statsborgerskap


Ønsket brukernavn (min. 6 tegn)

(Obligatorisk hvis brukeren er under 18 år) - Fornavn Etternavn / telefon / epostadresse

Medlemskap

Sett kryss ved ønsket medlemskap

Sett kryss