Søke om plass


SØK FFO PLASS HØST/VINTER 2021/2022.

FFO Jevnaker er en tilrettelagt aktivitetstilbud for barn fra 1 - 5 klasse på Jevnaker stadion, hvor ulike aktiviteter vil stå som det sentrale.

Aktivitetstilbudet inneholder håndball, fotball, turn, basket, innebandy, ski, skøyter, sykling mm og fri lek.  Hovedvekt på fotball.

Alle barn som går på FFO, MÅ være medlem i klubben. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og interesser. 

Vi tilrettelegger for læring gjennom organisert tilbud i forskjellige idretter samt mulighet for lek og frie aktiviteter etter skoletid.

Hvis barnet ikke er medlem i JIF fra før må dette gjøres her.


Påmeldingsskjema JIF FFO

Har du behov for skyss?

Søknadsskjema til JIF FFO (FotballFritidsOrdning)

Fyll inn barnets fulle navn

Foresattes E-post adresse

Velg barnets klassetrinn ved å trykke på pilmeny

Fyll inn barnets fødselsdato DD.MM.ÅÅ

Prisliste pr. mnd. mandager 1300-1700 kr. 950,- torsdager 1430-1700 kr. 500,- Begge dager totalt kr. 1.250,-

Sett kryss for ditt ønske om deltagelse i IFO

Skyss fra Toso skole koster kr. 100,- pr. mnd.

Har barnet allergier eller andre viktige ting IFO bør vite å ta hensyn til, fyll inn i tekstfelt

Fyll ut navn på kontakt/foresatt 1, tlf, epost, adresse

Telefonnr. Spond

Fyll ut navn på kontakt/foresatt 2, tlf, epost, adresse