JIF IdrettFritidsOrdning (IFO)


1. Organisering

JIF (IFO) eies og drives av Jevnaker IF Fotball.

Leder IFO har det administrative, personalmessige, faglige og pedagogiske ansvaret og rapporterer til

daglig leder som igjen rapporterer til JIF Fotball hovedstyre.


2. Formål

IFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 3. – 7. trinn

står som det sentrale. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og

interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.


3. Innhold

Det vil bli holdt minst 1,5 - 2 timer med organisert aktivitet hver dag, hvor ulike aktiviteter vil stå som

det sentrale. Tilbudet vil inneholde aktiviteter og lek som blant annet håndball, fotball, turn, basket, innebandy

 tur, ski, skøyter osv.. Aktivitetene kan foregå på banen, i hallen, i skogen, på løkka og ute i all slags vær. Tiden utenfor

utenfor organisert aktivitet vil bli brukt til frilek, leksehjelp og bespisning.

 Det legges vekt på utvikling av grunnmotorikken, gjennom lek og aktiviteter og tilpasset barnets utviklingsnivå.


4. Styring og ledelse

IFO leder har det administrative, faglige og pedagogiske ansvaret for IFO og

rapporterer til daglig leder i JIF Fotball.


5. Bemanning

I tillegg til Leder IFO, ansettes en AKTIVITETSLEDER med pedagogisk erfaring og kompetanse med idrett og barn

som skal være en fast stilling. Det vil også ansettes inntil 2-3 vikarer med relevant kompetanse som er tilgjengelige ved behov.

Dette vil avhenge av antallet elever. Det beregnes 1 voksen pr. 15 barn. Der vi selv ikke har nødvendig kompetanse, vil dette bli hentet inn.

Disse kan også kurses videre slik at deltagerne får et maksimalt utbytte av IFO.


6. Åpningstider

Åpningstiden er mandag kl. 1300 – 1700 og onsdag kl. 1430-1700. fra oppstartsåret 2021 30.august til 30 juni.

IFO følger skoleruten til Jevnaker kommune og har stengt i hele juli.


7. Matservering

Ett måltid (brødmat, pålegg, drikke) begge dager inngår i prisen.


8. Opptak av barn

Bruk søknadsskjema i menyen på hjemmesiden fotball@jif.no eller send mail til:

mads.kleiv@hotmail.com

Vi gjør oppmerksom på at dette bare er en søknad og at du vil få hurtig svar fra oss om dere får

innvilget plass eller ikke.

Begrenset med plasser så vær tidlig ute.


9. Opptakskriterier

IFO har et begrenset antall plasser. De som søker om begge dager vil har fortrinnsrett.

Det er løpende opptak hele året, men søknader som gjelder fra 01.08

samles opp og tildeles i et felles opptak i slutten av juni

Alle barn som går på IFO skal være medlem av JIF. (dette pga. forsikring).

De som ikke er medlem i et av lagene i JIF må betale dette ekstra. (koster kr. 300,-).


10. Foreldrebetaling

 • Fakturering gjøres iht gjeldende prisliste. Betaling gjelder for hel måned uavhengig om man begynner midt i måneden eller om man ikke  benytter seg av dager i feriene.
 •  Det betales for 11 måneder pr år (juli er betalingsfri mnd.) Oppstartsmnd. fakt. med 1 uke.
 • Betalingsfrist er 1. i hver mnd. og betalingen gjelder for påfølgende måned.
 • Moderasjonen er 20 prosent fra og med barn 2.
 • Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter til IFO.
 • Ved manglende betaling mister barnet rett til plass på IFO.
 • Prisene indeksreguleres pr.1. juni hvert år.


11. Oppsigelse /endring av plass

Foresatte kan si opp plassen på IFO med 1.mnd skriftlig varsel, innen den 1. i hver mnd.

Oppsigelsen sendes team leder for IFO.

 Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden

Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

Valg av plasstype gjelder for et halvt år, og kan bare endres før oppstart av nytt halvår.


12. Ukes/mnd/Årsplan

Leder IFO i samarbeid med Aktivitetsleder  utarbeider årsplan og ukentlige aktivitetsplaner.

Hovedplan/uke mandag

 

 

Kl. 1300-1400

Kl. 1400-1600

Kl. 1600-1700

Transport/Frilek/lekser/bespisning

Organiserte Aktiviteter

Frilek/henting

Hovedplan/uke torsdag:

 

 

Kl. 1430-1530

Kl. 1530-1645

Kl. 1645-1700

Transport/Frilek/lekser/bespisning

Organiserte Aktiviteter

Frilek/henting

 

13. Gjeldene priser (fra aug 2021)

Mandager kr. 950,-

Torsdager kr. 500,-

Begge dager kr. 1.250,-.

Kost er inkl. i prisen.

Tillegg for transport/taxi fra Toso skole kr. 100,- pr. mnd.


14. Transport

Vi har henting i Taxi fra Toso skole rett etter skoleslutt på mandag kl. 1250 og torsdag kl. 1440

Elever ved BB skole blir hentet og går til stadion.


15. Trygghet

Tilbudet skal være trygt for foreldre og barn. IFO skal ha mobilnummeret/jobbnummeret til

foresatte. Hvis barn ikke kommer på IFO skal foreldre gi beskjed. Hvis noen andre enn foreldre

henter barnet skal IFO også ha beskjed om dette.


16. Info

Informasjon skjer gjennom hjemmesiden og mail til foreldre evnt. Direkte på SMS.

Facebook gruppe.


17. Generelt:

 • Oppmøte Jevnaker stadion/ved holdeplass Toso skole for henting og holdeplass BB skole
 • for henting.
 • Aktivitetsområde er Jevnaker stadion, hallen samt skog og mark.
 • Husk tøy for trening både ute og inne og i all slags vær.


18. kontakter:


Leder IFO: Mads Kleiv

Tlf. 99363658

Epost: mads.kleiv@hotmail.com

Adm.leder: Tor Haug

Tlf. 41620229

Epost: admin@jif.no


Levert av IdrettenOnline