Kontakt mail: esport@jif.no

Facebook:
Discord:
Instagram:

E-sport

E-sport Utvalgets medlemmer.

Daniel Skaug tlf. 91147833 e-post: danielsskaug@outlook.com


Daniel Skaug

Rolle: Leder
Tlf: 123 45 678

Epost

Ole Nestledersen

Rolle: Nestleder
Tlf: 876 54 321

Epost

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 111 22 333

Epost

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 999 66 333

Epost

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 111 22 333

Epost

Styremedlem

Rolle: Styremedlem
Tlf: 111 22 333

Epost