Søke om plass


SØK FFO PLASS HØST/VINTER 2021/2022.

FFO Jevnaker er en tilrettelagt aktivitetstilbud for barn fra 1 - 5 klasse på Jevnaker stadion, hvor ulike aktiviteter vil stå som det sentrale.

Aktivitetstilbudet inneholder håndball, fotball, turn, basket, innebandy, ski, skøyter, sykling mm og fri lek.  Hovedvekt på fotball.

Alle barn som går på FFO, MÅ være medlem i klubben. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og interesser. 

Vi tilrettelegger for læring gjennom organisert tilbud i forskjellige idretter samt mulighet for lek og frie aktiviteter etter skoletid.

Hvis barnet ikke er medlem i JIF fra før må dette gjøres her.