Hva koster et medlemskap i JIF Fotball?

Alle avgifter og kontingenter blir bestemt av medlemmene i klubben på årsmøtet. Alle beløp gjelder 12 måneder.


   

Medlemskap i JIF Fotball er delt i 2 kategorier:


 

1. Aktive medlemmer/utøvere:

 

Medlemskontingent 200 kr per år 

2. Støttemedlemmer:

 Medlemskontingent 300kr per år  


Treningsavgiften per sesong er som følgende:

 

Treningsavgift a-lag 4.000,- kr

 Treningsavgift b-lag 2.300,- kr

 Treningsavgift damer 1.300,- kr

 Treningsavgift G19 4.200,- kr 

Treningsavgift G16 4.100,- kr

 Treningsavgift J16/17  2.700,- kr 

Treningsavgift J15 2.500,- kr

 Treningsavgift G15 3.700,- kr 

Treningsavgift G14 3.500,- kr

 Treningsavgift G13 3.500,- kr 

Treningsavgift J13 2.200,- kr

 Treningsavgift G/J12 1.900,-kr 

Treningsavgift G/J11 1.900,-kr

 Treningsavgift G/J10   1.600,- kr 

Treningsavgift G/J9 1.600,- kr

 Treningsavgift G/J8 1.200,-kr 

Treningsavgift G/J7 1.200,-kr

 Treningsavgift G/J6 800 kr

Lek med ball: (for de som er/blir 4 og 5 år) G/J kr. 300,-.

 

Søskenmoderasjon på 50% for yngste barn i klubben. Hvis flere barn 50% på de yngste barna.

Ved sammenslåtte årsklasser gjelder treningsavgift for høyeste årsklasse.

Treningsavgiften er 50% ved deltagelse halv sesong dvs 1.1. -1.7 eller 1.7-1.1. Medlemsavgiften er kr. 200,-.

 

Ved problemer med å få betalt treningsavgiften, ta kontakt med din trener evt. medlemsansvarlig Epost: medlem@jif.no for å finne en løsning. Dialogen vil bli behandlet med full konfidensialitet.

 

Gullmedlem m/sesongkort 1100kr per år 

Meld deg inn her

 

Man må være medlem i JIF Fotball og ha betalt medlemskontingent for å være stemmeberettiget på årsmøtet.