Om skade intreffer

IF Skadeforsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.


All informasjon om Fotballforsikringen finner du på her.
Her melder du også inn skade. Klubben har vanlig lags- grunnforsikring.
 

 1. Ved skade eller lidelse
 2. Utfør akutt skadebehandling     
  1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02033 for bistand
      
 3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 4. Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning
 5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen
 6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling 

Generelt

 •    Fotballforsikringen gjelder fra og med 1. mars  til og med 28. februar gjeldende år.    NFFs hjemmesider www.fotballforsikring.no er nå oppdatert med informasjon om Fotballforsikringen 2019.         
 •    Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen     


Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no