Æresmedlemmer Jevnaker IFÆresmedlemer

Jevnaker Fotball hedrer disse personer for sin mangeårige innsats for klubb og lag:
Følgende personer i Jevnaker IF er utmerket som æresmedlemmer

Øyvind Persson
• Kåre Jenshagen
• Svein Gruer
• Magnus Magnussen
• Harald Lillo Pedersen
• Tore Gullen
• Morten Haugli
• Per Henning Kiserud
• Maren Haugli
• Joar Løhre

  • Tom Arne Karlsen
  • Kenneth Brørby
  • Magnus Haugli Bakken
  • Tor Bredesen
  • Tor Haug

Æresmedlemmer avgått med døden

• Steffen Olimb sr.

• Ole M. Tveter
• Knut G. Morn
• P. Harsem
• Rolf Skaugrud
• Georg Bergedahl
• Sverre Haugli
• E. W. Aldrige
• Gunnar Baskerud
• Harald Pedersen
• Ivar Ballangrud
• Adolf Nelson
• Karl Granli
• Leif A. Larsen
• Asbjørn Osnes
• Eilert Juul Pedersen 

   Rolf Pedersen