FairPlay

JIF vil være en klubb som har godt omdømme når det gjelder Fair Play.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.
Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. 

Et av idrettens idealer er å være gode vinnere og gode tapere.
Det betyr at vi kan glede oss over en seier, men ikke bli overlegne og arrogante ovenfor motstanderen.
Det handler om å tåle å tape uten å kjefte på dommeren eller med- eller motspillere og om å takke for kampen uansett resultat.

HUSK: Dommere skal ikke kritiseres.
Trenere og ledere skal gi ut gule kort pga. dårlig oppførsel, banning, kjefting og usportslig opptreden på trening og i kamper.

Fair play er JA til respekt, toleranse og nestekjærlighet og NEI til rasisme og mobbing!

HUSK: Snakk med spillere og foresatte om Fair Play på spillermøte, foreldremøter og andre anledninger der laget er samlet. 

Hils på motstanderens lagledelse og dommer før kampen. Unngå stygt spill og filming. Husk at du som trener og leder er et forbilde.

I JIF fotball praktiseres Fair Play på følgende måte:

      
 • Fair Play-hilsen før og etter kamp
 •    
 • Kampvert på alle kamper i barne- og ungdomsfotballen
 •    
 • Fair Play skal være et tema på foreldremøter, spillermøter, trener- og lagledermøter
 •    
 • Vi deler ut Foreldrevettregler til alle foreldre i barnefotballen
 •    
 • Alle spillere under 18 år skal fylle ut FairPlay kontrakt

 

Les mer om Fair Play på NFF sine sider her: https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/