Velkommen til Klubbhåndboka!


Den skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i JIF Fotball.

Den skal videre sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben ved at klubbhåndboka gir langsiktige
føringer for hvordan klubben skal drives.  

Klubbhåndboka er utarbeidet av styret etter innspill fra lagledere, trenere, spillere og foresatte i klubben.

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, spillere, foreldre, styret, utvalg, ansatte, lagledere, trenere og dommere
i vår klubb.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er, hvilke verdier klubben skal
preges av og hvilke målgrupper vi er til for.


Klubbhandbok.pdf