Dommere

Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter. Det er stadig behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar å rekruttere dem.

JIF arrangerer årlig klubbdommerkurs. Kurset er obligatorisk for alle spillere det året de fyller 13 år, og alle som gjennomfører kurset får tilbud om å dømme aldersbestemte 5-er kamper på Jevnaker Stadion.
Ingen tvinges til å dømme, men dommerkurset er obligatorisk slik at spillerne også skal få bedre forståelse for hvilke krav det ligger til det å være dommer.

Klubbdommerne følges opp av dommeransvarlig i klubben slik at de skal føle større trygghet samtidig som de får økt sin kompetanse.

Gjennom å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben sikrer vi at:

      
 • Femmer - og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
 •    
 • Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
 •    
 • Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere
 •    
 • Lagledere og trenere trenger ikke å dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget
 •    
 • Cuper klubben arrangerer dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
 •    
 • Klubben har krav til å ha et visst antall dommere, og får gebyrer fra kretsen ved for få dommere.

 

Dommerhonorarer:

      
 • Klasse 6-7 år 3er fotball foreldredømming Ingen betaling av foreldre.
 •    
 • Klasse 8-9 år 5er fotball klubbdommer kr. 100,- pr. kamp/2 etter hverandre kr. 150,-.
 •    
 • Klasse 10-11år 7er fotball klubbdommer kr. 100,- pr. kamp/2 etter hverandre kr. 150,-
 •    
 • Klasse 12-13år 9er fotball settes opp av kretsen
 •    
 • Klasse 14 år + 11er fotball settes opp av kretsen


Klubbdommerregning/dommerkort -  skriv ut kopier og ha liggende i draktbaggen.