Kommende cuper, skoler i regi Jevnaker fotball

Gå inn på vedlagte link for nærmere opplysninger og påmelding:


INFO PÅMELDING JULECUP


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Påmelding til Fotballskolen/Aktiv Sommer 2024 foretas på vedlagte link. Se ellers info på hjemmesiden.PÅMELDING HER