Rutiner JIF FFO
JIF (FFO) eies og drives av JIF Fotball


  • FFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 1. - 5. trinn står som det sentrale. Når barna kommer fra skolen/leksetid spiser vi. Etterpå går vi i hallen eller ut gjør litt lekser, spiller spill, leser bok etc.


  • Det vil variere litt fra dag til dag om vi går ut med en gang vi er ferdig å spise eller om vi blir inne til de andre barna kommer. Ha derfor med  bag med både inne og ute tøy.


  • Vi ønsker i hovedsak at barna skal være på FFO til kl. 16 (kjernetid fra kl. 14-16 ), da vi ofte driver med aktiviteter der det er forstyrrende at barna forsvinner midt i aktiviteten. Vi har likevel full forståelse for at det vil forekomme henting underveis. De dagene vi praktiserer kjernetiden vil det stå spesifikt på planen.


  • Dersom noen barn skal gå hjem selv til avtalte tider må dere gi oss beskjed om dette. Vi tar ikke i mot muntlige beskjeder fra barna. Gi oss også beskjed de dagene barna ikke kommer, så vi slipper å etterlyse dem. Det er fint om slike beskjeder gis på sms til 99363658.


  • De dagene vi er inne varierer vi mellom å ha gruppeaktiviteter eller frilek.


  •  Alle ungene skal skifte til treningsklær hver dag. Vi oppfordrer dem også til å skifte tilbake før de drar hjem.   Når vi har organisert fotball økt            vil  de barna som ikke har leggskinn bli tatt ut av spillsituasjoner.(dette p.g.a. forsikring). Vi tilbyr barna et sunt måltid med brød, ulike slag pålegg, korn og melk.